Bílkovina v moči - možné příčiny

Moč vzniká z krve v ledvinách ve složitém mnohastupňovém procesu. Je to tekutina zodpovědná za odvádění přebytečné vody a iontů z těla, škodlivých látek, mnoha léků a produktů metabolismu (látkové přeměny v těle). Normálně se do moči z krve dostane jen nepatrné množství bílkovin. Pokud však jsou ledviny poškozené, dostává se bílkoviny do moči více. V případě, že se močí vylučuje větší množství bílkovin, mluvíme o tzv. proteinurii a tento stav může být příznakem mnoha onemocnění.

Často je bílkovina v moči nalezena až v souvislosti s jinými zdravotními problémy. Bílkovinu v moči pohledově nejspíš nezjistíme, průvodním znakem bývá pouze to, že moč více pění.

Nejčastější příčiny výskytu bílkovin v moči jsou:


  • Záněty močových cest - způsobené bakteriemi, nejčastěji přenesenými z konečníku na toaletním papíru nebo rukou, které se projevují pálením a řezáním při močení a častým nucením na močení. Často bývá v moči nejen bílkovina, ale i krev. Příznaky mizí po správném vyléčení antibiotiky.
  • Nadměrné množství bílkoviny kolující v krvi - možný důsledek třech různých chorobných stavů (masivní poranění s rozdrcením svalů, mnohočetný myelom, zvýšený rozpad červených krvinek).
  • Masivní poranění s rozdrcením svalů (tzv. Crush syndrom). Po úrazu, například zavalení lavinou, v dole, zasažení elektrickým proudem, dochází k uvolnění velkého množství bílkovin ze svalů (myoglobinu). Ta prochází přes ledviny do moče, zároveň je poškozuje. Tyto stavy jsou velice závažné, často končí smrtí ze selhání ledvin.
  • Mnohočetný myelom také Kahlerova nemoc (po Otto Kahlerovi), je maligní nádorové onemocnění plazmatických buněk, což je typ bílých krvinek za fyziologických podmínek produkující protilátky, což jsou svojí povahou bílkoviny. Tyto nádorově změněné buňky produkují bílkoviny ve větším počtu. V moči lze prokázat Bence-Jonesovu bílkovinu. Abnormální protilátky působí poškození ledvin, které narušuje tvorbu normálních protilátek, což vede k imunodeficienci a v důsledku zhoršené filtrační renální schopnosti s efektem sníženého vylučování odpadních látek k rozvoji obrazu tzv. myelomové ledviny.
  • Zvýšený rozpad červených krvinek (hemolytická anemie) vlivem poruch samotných krvinek, nebo jejich poškozováním v oběhu, vede k přítomnosti velkého množství bílkovin v krvi a následně i bílkovin v moči.

Nejčastější příčiny poškození ledvin s projevy zvýšeného množství bílkoviny v moči:


  • Neléčený vysoký tlak (hypertenze) - velmi vysoký krevní tlak poškozuje cévy, a to včetně cév ledvin. Ty následně nejsou schopny plnit správně svou funkci, což se mimo jiné projevuje např. i bílkovinou v moči.
  • Zánětlivá onemocnění ledvin - záněty klubíček cév (glomerulů), v nichž probíhá filtrace krve a vzniká základ moče, způsobují průnik bílkovin do moče.
  • Cukrovka (diabetes I. i II. typu) - neléčené onemocnění způsobuje poškození cév, což se projevuje mimo jiné bílkovinou v moči.
  • Nádorová onemocnění močových cest - mohou být příčinou bílkoviny i krve v moči.


Sdílet na: Facebook Linkuj.cz
Přehled komentářů k článku
... doposud nebyl přidán žádný komentář ...