Numerologie

Přehled článků v sekci Numerologie

Numerologie

Numerologie je starodávná věda, která zkoumá datum narození člověka s cílem dospět k lepšímu pochopení jeho osobnosti a charakteristických vlastností. Datum narození nám může říci mnohé o povahových vlastnostech, schopnostech, profesních možnostech a zdravotních dispozicích zkoumané osoby.

Číslo 1 - datum narození 1., 10., 19., 28. dne v kterémkoliv měsíci a v kterémkoliv roce

Tito jedinci nesnášejí veškeré omezování, potřebují se cítit volně a nezávisle. Téměř u všeho co dělají se dostanou do vedoucí pozice. Jsou spokojeni, pokud k nim okolí vzhlíží s úctou. Hrdost je jejich největší slabinou, jsou-li doceněni, dokáži být nadmíru vděční, v opačném případě se mohou stát nebezpečným protivníkem. Jsou snadno zranitelní, přijde-li však protivník s omluvou a pokorou, rychle odpouštějí.

Základní povahové rysy a den narození

Podle numerologie má každé číslo svoje vibrace, jimiž nás více či méně ovlivňuje.

Životní číslo - součet čísel celého data narození

Toto jednoduché životní číslo není tak důležité jako číslo dne narození, jenž ovlivňuje každého jedince daleko intenzivněji a má tedy přednost. Je to číslo druhořadé.

Definice vibrací druhořadých složených čísel

Číslo 10 "KOLO ŠTĚSTÍ." Toto číslo je symbolem lásky a světla. Má vrozenou schopnost uskutečnění tvořivých záměrů. S touto schopností musí být zacházeno opatrně a se soucitem, neboť opakem tvoření je ničení. Kázeň musí mít přednost před dominancí. Pokud se tito jedinci cítí nenaplněni, zakrývají svůj pocit nedostatečnosti arogancí a pýchou.