Selhání ledvin - hemodialýza

Hemodialýza je metoda, při které je krev uměle čištěna pomocí umělé ledviny. Používá se u pacientů s onemocněním, při kterém ledviny nepracují správně. Na to, kdy je nejvhodnější zahájit dialýzu, není zcela jednotný a přesný názor. Obecně platí, že pokud ledviny selhávají do takové míry, že již svojí přirozenou kapacitou nestačí dostatečně očišťovat tělo od odpadních látek, je nutné přejít od konzervativní léčby k dialýze.

Dialyzační léčba je pro pacienta náročná, jelikož vyžaduje dvě nebo tři čtyřhodinová sezení týdně. Tato léčba obvykle pokračuje do konce pacientova života, pokud se nenajde vhodná ledvina k transplantaci.

Krev z těla pacienta protéká při hemodialýze trubicí do přístroje, kterému se říká umělá ledvina nebo dialyzační přístroj.

Poté krev prochází přes membránu, umístěnou uvnitř přístroje, do speciální tekutiny (dialyzačního roztoku). Dialyzační roztok, který membránu omývá, je sterilní roztok glukózy a iontů minerálních látek, jejichž koncentrace odpovídá přirozené koncentraci v krvi.

Polopropustná membrána s mikroskopickými otvory umožňuje odstranění odpadních látek, přebytečné tekutiny a nadbytečných solí, které se v těle hromadí v důsledku poruchy funkce ledvin. Látky s většími molekulami, které jsou pro organismus potřebné, například bílkoviny, tímto sítem neprojdou a zůstanou v krvi.

Poté, co je krev vyčištěna, projde dialýzou, je krevními sety vedena zpět do cévního řečiště a vrácena zpět do oběhu.

Pacient docházející na dialýzu musí mimo jiné užívat velké dávky dalších léků na snížení krevního tlaku a vitamínové a minerální doplňky.


Sdílet na: Facebook Linkuj.cz
Přehled komentářů k článku
... doposud nebyl přidán žádný komentář ...